Laatste nieuws

+6+6
+6+6
666
666
DESIGN je leven
DESIGN je leven is bedoeld om vrouwen tussen 25 en 40 jaar aan het denken te zetten over wezenlijke vragen. Wie ben i...
Wat is het?
Counselling
Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening. Ik richt mij op de persoonlijke kwaliteiten van de cliŽnt die ondersteuning zoekt bij het omgaan met problemen.
Counselling is vooral gebaseerd op luisteren en de cliŽnt helpen helder na te denken over de eigen situatie, en aan te moedigen deze te veranderen en/of te leren hanteren.

Ook kan ik ondersteunend zijn bij mogelijke keuzes en beslissingen waar de betrokkene voor staat. Dit kan ertoe leiden dat de cliŽnt een eigen plan ontwikkelt over hoe hij of zij verder wil.
Bij counselling wordt men aangemoedigd gevoelens te verwoorden, waardoor de problematiek verhelderd kan worden, ook kan er een spiegel worden voorgehouden waardoor meer inzicht in de situatie ontstaat.
En verder...
Pastorale counselling
De basis van pastorale hulpverlening is het geloof dat God persoonlijk met ieder mens bezig is, al een leven lang, en dat God er naar verlangt ieder mens het goede te geven.
Uitgangspunt hierbij is de Bijbel.

Op grond daarvan is er ruimte voor reŽle verwachtingen.
Echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie is de houding die van mij verwacht mag worden.
Ik zal je met warmte en begrip tegemoet treden in de wetenschap dat wij allen aanvaard zijn door God in zijn Zoon Jezus, ondanks gebreken en falen.
Er zal (indien gewenst) tijdens de duur van de hulpverlening altijd ruimte zijn voor gebed.
Voor wie?
Wanneer counselling?

Wanneer je er behoefte aan hebt. Als je het gevoel hebt er niet meer uit te komen in werk, privťleven of geloof. Als je ernaar verlangt dat er iemand naar je luistert zonder veroordeling of goedbedoelde raadgeving.

Ik ben gehouden aan een ethische code die mij verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen. Je kunt zelf contact opnemen, er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Tarieven
Sessie€ 65
Investering:
Ä 65,- per individuele sessie incl. btw

Ä 85,- voor een relatie counseling gesprek incl. btw

Sommige ziektekostenverzekeraars erkennen de waarde van counseling en vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten indien u aanvullend verzekerd bent.
Informeer daarvoor zelf bij uw Zorgverzekering en vermeld dat ik ben aangesloten bij de ABvC onder nr. 110611

Een gemaakte afspraak die niet door kan gaan dient 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt het gewone tarief in rekening gebracht.


Naar boven